Върху фауната на Macrocephalitesʼните пластове в Белоградчишкия Венец