Bibliographia Balkanica: Ж. Гълъбов – Върху тектониката и морфологията на Родопския дял Карабалкан. – Изв. Бълг. геогр. д-во, кн., 1941, стр. 61