Върху възможните граници за експлоатация на каменоломната „Добрева чука” при с. Гебедже, Варненско