Туронски утайки в северо-източните окрайнини на Софийското поле