Zdzisław Bełka

Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, Poland
|
Institute of Geological Sciences/Institute of Geophysics, P.A.S., Warsaw, Poland
|
Isotope Laboratory, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
|
Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw, Poland

Volume 39 1-2 September 2010