Lyubov B. Tikhomirova

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia
|
lnstitllle for Geology and Mineral Exploration ( lGME), 11527 Athens
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia
|
Vsesoyuzniy Geologicheskiy lnstitut ( VSEGEI), 199026 Leningrad
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia
|
lnstitllle for Geology and Mineral Exploration ( lGME), 11527 Athens
|
lnstitllle for Geology and Mineral Exploration ( lGME), 11527 Athens

Volume 19 5 October 1989

Vsesoyuznyi Geologicheskyi lnstitul ( VSEGE!), 199026 Leningrad

Volume 19 5 October 1989

VSEGEI, 199026 Leningrad
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113, Sofia

Volume 19 2 April 1989

Vsesojuzniy geologicheskiy institut (VSEGEI), 199026 Leningrad, USSR
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria
|
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria

Volume 18 6 December 1988