Jana Bučová

Department of Geology and Palaeontology, Comenius University, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava, Slovak Republic
|
Department of Geology and Palaeontology, Comenius University, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava, Slovak Republic
|
Department of Geology and Palaeontology, Comenius University, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava, Slovak Republic

Volume 39 1-2 September 2010

Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, Slovakia
|
Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská dolina, 84215 Bratislava, Slovakia
|
Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská dolina, 84215 Bratislava, Slovakia
|
Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská dolina, 84215 Bratislava, Slovakia

Volume 39 1-2 September 2010