Andrej Janega

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Engineering Geology, Mlynska dolina G, 842 15 Bratislava, Slovakia
|
Kolkaren 28/35, 97681 Podbrezova

Volume 39 1-2 September 2010