Родопският кристалинен цокъл в поречието на Горна и Средна Арда